Skip to main content

Công bố người phát ngôn

Thông tin cán bộ phát ngôn xã Vĩnh Châu

- Ông Trần Xuân Hải

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã.

- Số điện thoại: 0918.401.656

- Email: txhai@angiang.gov.vn