Skip to main content

Giới thiệu chung

TỔNG QUAN XÃ VĨNH CHÂU

Xã Vĩnh Châu là 01 trong 07 xã, phường của Thành phố Châu Đốc. Ngày 19/5/2003, thành lập xã Vĩnh Châu (từ một phần xã Vĩnh Mỹ trước đây). 
Tổng diện tích tự nhiên 2.289,397 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 1.924,019 ha, đất lâm nghiệp có rừng 98,416 ha, đất nuôi trồng thủy sản 39,130 ha, đất nông nghiệp khác 0,616 ha, đất phi nông nghiệp 227,7 ha.  
Ranh giới được xác định: Hướng Bắc giáp phường Núi Sam; hướng Nam giáp với xã Ô Long Vỹ; hướng Đông giáp với phường Vĩnh Mỹ; hướng Tây giáp với xã Thới Sơn.
Toàn xã có 03 ấp gồm: Mỹ An, Mỹ Thuận, Mỹ Phú có 03 khu dân cư, 01 chợ đạt chuẩn chợ trật tự vệ sinh. Về đào tạo nguồn nhân lực xã có 03 trường học từ Mẫu giáo đến Trung học cơ sở  và 01 Trung tâm học tập cộng đồng.
Ngày 22/4/2014, xã Vĩnh Châu được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công nhận đạt chuẩn “xã Nông thôn mới” đầu tiên của tỉnh theo Quyết định 592/QĐ-UBND.
Dân cư phân bổ chủ yếu theo các tuyến đường giao thông chính đến trung tâm xã như: tuyến Kênh Đào, , tuyến Kênh 1, tuyến kênh 4, tuyến kênh 7 và 03 khu dân cư.
* Điều kiện kinh tế - xã hội
Vĩnh Châu là một xã thuần nông chủ yếu là sản xuất lúa; cây ăn trái, đánh bắt thủy sản vào mùa nước nổi.
Cơ cấu dân số trẻ, với 64% số dân trong độ tuổi lao động, trong đó chủ yếu là trong lĩnh vực nông nghiệp. Lao động có việc làm thường xuyên chiếm 93,25% trong độ tuổi có khả năng lao động, trong đó có 26,73% lao động có tay nghề, trình độ. 
Thành phần dân cư: dân tộc kinh 99,9%, dân tộc Khmer 0,1%. Tính ngưỡng, tôn giáo: phật giáo chiếm 25%, phật giáo hòa hảo chiếm 65%, cao đài chiếm 4%, tứ ân hiếu nghĩa chiếm 0,1%.
Địa hình tương đối bằng phẳng, mang tính đặc trưng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Có khí hậu nhiệt đới gió mùa với nền nhiệt độ cao và ổn điịnh, lượng mưa tương đối nhiều và phân bố theo 02 mùa rõ rệt.
Xã có hệ thống kênh rạch tương đối dày. Các tuyến kênh chính như Kênh Đào, kênh Tha La, kênh Ba Nhịp, kênh, kênh 4, kênh 7, kênh 10 có độ rộng lòng kênh lớn đảm bảo lưu lượng nước vào từ sông Hậu phục vụ sản xuất và giao thông thủy được thuận lợi.