Skip to main content

Danh sách cán bộ, công chức

DANH SÁCH
Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, Ban nhân dân 03 ấp xã Vĩnh Châu

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

I. Cán bộ

1

Trần Xuân Hải

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

0918.401.656

2

Đoàn Hùng Cường

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

0987.005.819

3

Huỳnh Văn Hoàng

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối vận Chủ tịch UBMTTQVN xã

0918.584.282

4

Nguyễn Nhựt Thắng

Phó Chủ tịch HĐND xã

0919.791.883

5

Lê Nguyễn Trường Giang

Phó Chủ tịch UBND xã

0989.262.711

6

Nguyễn Thanh Vinh

Phó Chủ tịch UBND xã

0917.492.999

7

Ngô Thị Thùy Trang

Bí thư ĐTNCS Hồ Chính Minh xã

0949.484.452

8

Đại Minh Thủy

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

0939.290.688

9

Lý Hồ Thế

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã

0988.305.425

10

Huỳnh Hoàng Nhựt

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0978.184.543

II. Công chức

1

Phan Thanh Tài

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã

0942.244.930

2

Nguyễn Ngọc Tú

Văn phòng - Thống kê

0907.101.809

3

Lý Văn Hải

Tư pháp - Hộ tịch (phụ trách Tư pháp)

0913.107.529

4

Ngô Văn Chưởng

Tư pháp - Hộ tịch (phụ trách Hộ tịch)

0918.685.086

5

Ngô Công Cường

Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường

0339.090.940

6

Trần Thị Tuyết Hồng

Tài chính - Kế toán (Kế toán ngân sách xã)

0942.616.888

7

Nguyễn Thị Mỹ Hồng

Văn hóa - Xã hội

0946.777.736

8

Trường Thị Bích Tuyền

Văn hóa - Xã hội

0914.657.890

III. Người hoạt động không chuyên trách

1

Huỳnh Thị Bông

Phụ trách Công tác Xây dựng Đảng

0913.178.535

2

Thái Thị Yến Phi

Phụ trách Văn phòng Đảng ủy

0355.888.560

3

Trần Thị Tường Nhi

P. Chủ tịch UBMTTQVN xã

0913.017.237

4

Lê Thị Kim Yến

Phó Bí thư ĐTNCS Hồ Chí Minh xã

0919.667.632

5

Nguyễn Thị Kim Nhi

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

0388.857.567

6

Lê Thị Trúc Linh

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã

0373.941.596

7

Trần Thị Thùy Dương

Phụ trách Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ

0706.811.887

8

Lê Hoàng Huy

Phụ trách Xóa đói - Giảm nghèo & Trẻ em

0367.999.944

9

Nguyễn Huỳnh Lan Uyên

Phụ trách Quản lý Nhà văn hóa - Đài truyền thanh

0939.399.924

10

Nguyễn Huệ Tài

Chỉ huy Phó BCH Quân sự xã

0376.793.886

IV. Các ấp

1

Nguyễn Văn Lập

Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Mỹ An

0388.005.551

2

Ôn Thị Kiều Trinh

Phó ấp Mỹ An

0326.215.295

3

Trần Văn Cường

Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Mỹ An

0911.479.705

4

Võ Văn Thương

Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Mỹ Thuận

0395.117.629

5

Hà Vũ Linh

Phó ấp Mỹ Thuận

0392.262.644

6

Nguyễn Thành Nghiêm

Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Mỹ Thuận

0352.440.544

7

Phạm Thị Thanh Thảo

Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Mỹ Phú

0988.544.743

8

Huỳnh Ngọc Đức

Phó ấp Mỹ Phú

0386.775.720

9

Huỳnh Ngọc Hân

Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Mỹ Phú

0355.669.344