Skip to main content

Hội đồng nhân dân

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VĨNH CHÂU, KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021- 2026

hdnd

 

DANH SÁCH 
Đại biểu HĐND xã Khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

Nữ

Nam

1

Lê Minh Tâm

 

1978

Đảng uỷ

1

2

Ngô Văn Chưởng

 

1969

Chính quyền

1

3

Phan Minh Hoàng

 

1978

Giáo dục

1

4

Ngô Thị Thùy Trang

1993

 

Đòan thể

1

5

Lê Thị Kim Tuyến

1988

 

Chính quyền

1

6

Huỳnh Phước Thịnh

1980

 

Y tế

2

7

Trương Thị Bích Tuyền

1989

 

Đoàn thể

2

8

Huỳnh Văn Hoàng

 

1964

Chính quyền

2

9

Nguyễn Hiếu Xuân Dũng

 

1977

Giáo dục

2

10

Trần Thị Thùy Dương

1984

 

Chính quyền

2

11

Bùi Minh Dương Khang

 

1990

Chính quyền

3

12

Lê Nguyễn Trường Giang

 

1985

Chính quyền

3

13

Huỳnh Hoàng Nhựt

 

1982

Đoàn thể

3

14

Nguyễn Văn Bé

 

1958

Tổ HT

3

15

Lý Văn Hải

 

1976

Chính quyền

3

16

Nguyễn Nhựt Thắng

 

1984

Chính quyền

4

17

Đại Minh Thủy

1988

 

Đảng

4

18

Huỳnh Văn Trấn

 

1976

Công an

4

19

Nguyễn Ngọc Tú

 

1978

Chính quyền

4

20

Trần Thanh Phú

 

1980

Chính quyền

4

21

Đoàn Hùng Cường

 

1983

Đảng

5

22

Lê Thị Kim Yến

1995

 

Chính quyền

5

23

Lê Văn Tút

 

1965

Đoàn Thể

5

24

Huỳnh Thị Bông

1985

 

Đảng

5

25

Phan Thanh Tài

 

1990

Quân sự

5