Skip to main content

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2023

Sở Tư pháp tổ chức phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian

- Thời gian chính thức mở cổng: Vào lúc 8h00’, ngày 07/8/2023.

- Thời gian chính thức đóng cổng: Vào lúc 22h00’, ngày 03/9/2023.

- Chia làm 4 tuần (mỗi tuần được phần mềm tự động tính từ ngày Thứ Hai đến ngày Chủ Nhật).

- Thời gian tổng kết, trao giải: Dự kiến tháng 9/2023.

2. Đối tượng

- Cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi ở các cơ sở Đoàn, Hội trong tỉnh.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Hình thức dự thi: Cuộc thi diễn ra với hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến.

4. Thể lệ cuộc thi: (gửi kèm Thể lệ Cuộc thi).

5. Địa chỉ truy cập giao diện Cuộc thi

Người dự thi bằng cách sử dụng máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh… có kết nối Internet để truy cập vào Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đoàn An Giang (http://tinhdoanangiang.vn/) hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh An Giang (https://sotuphap.angiang.gov.vn/) và bấm vào banner Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Pháp luật, Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hoặc truy cập trực tiếp địa chỉ Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2023 như sau: https://myaloha.vn/cuoc-thi/tim-hieu-phap-luat-cuoc-doi-va-su-nghiep-cua-chu-tich-ton-duc-thang-va-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-doan-tncs-ho-chi-minh-lan-thu-xii-nhiem-ky-2022-2027-48414

Hoặc truy cập mã code:

- Thí sinh trả lời 30 câu hỏi bằng cách chọn đáp án đúng nhất trong 04 đáp án A, B, C, D; Làm bài xong, thí sinh chọn nộp bài hoặc bài thi tự đóng sau 30 phút.

6. Tài liệu tham khảo

- Các văn bản quy phạm pháp luật như: Hiến pháp năm 2013; Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; Pháp luật về An toàn giao thông; Bộ luật Dân sự năm 2015 (cho vay lãi suất cao, hụi…); Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Luật Thanh niên năm 2020; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012; Luật An ninh mạng năm 2018; Luật Giáo dục năm 2019; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2020; Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; Pháp luật về giao thông đường bộ.

- Tìm hiểu về Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

- Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND cùng cấp tổ chức phát động rộng rãi Cuộc thi nêu trên.

Mọi vấn đề liên quan hoặc thông tin cần trao đổi xin vui lòng liên hệ Ban Tuyên giáo, Tỉnh Đoàn (Điện thoại: 02963.852.653) hoặc Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh An Giang (Điện thoại: 02963.953.272).

Sở Tư pháp rất mong nhận được sự phối hợp, triển khai thực hiện của quý cơ quan./.