Skip to main content

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VĨNH CHÂU TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP LẦN THỨ 10 HĐND XÃ KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Đến tham dự có ông Lê Minh Tâm – Phó ban pháp chế HĐND thành phố Châu Đốc – Đại biểu HĐND thành phố tổ bầu cử xã Vĩnh Châu và xã Vĩnh Tế; ông Nguyễn Nhựt Thắng  - Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Lê Nguyễn Trường Giang – Phó Chủ tịch UBND xã cùng đại biểu HĐND xã khóa IV và 50 cử tri đại diện trên địa bàn 03 ấp.

Qua buổi tiếp xúc cử tri được nghe báo cáo nội dung kỳ họp lần thứ 10 HDND xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội xã Vĩnh Châu 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.

Qua buổi họp cử tri trên địa bàn thống nhất với tình hình phát triển địa phương./.

 

                                                                                Trương Tuyền