Skip to main content

THÔNG BÁO

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Châu công bố, công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đến các  cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện liên hệ công tác:

- Họ tên: TRẦN XUÂN HẢI

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu

- Số điện thoại: 0918.401.656

- Thư điện tử: txh@angiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Châu thông tin các  cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết.